את ואתה………כן, אתם……….
יום חדש הפציע, יום של אור ואהבה……..
שא נא תפילה…….. תפילה קטנה…….

בוקר טוב – בורא עולם אל הגורלות בורא היקום.

בורא שמיים וארץ.

1 – תודה שהקצת אותי לעוד יום של אור בעולמך.

2 – הבא עלינו – בריאות, אושר ושמחת חיים.

3 – שמור על ילדינו ועל ילדי כל העולם.

4 – שלח לחמך ותן לנו פרנסה וברכה.

5 – תן בי את הנדיבות וגדלות הנפש לעזור לזולת
ועקור מתוכי את הרוע ואת הרשעות.

6 – הבא אותי בשלום אל מחוז חפצי והשיבני בשלום אל ביתי.

7 – הסר את קללת המלחמות מן העולם ועשה שלום
בין העמים.

שקט …………. האורח היה מוקסם ונרגש. זה הכל? שאל.
זאת כל התפילה? כמעט , ענה הנזיר.
עכשיו אתה לבד, הפיסקה השמינית היא שלך.
בקש משאלה, או תביע תודה. בקול רם או בליבך.

בקשה או תודה שלא קשורים בכסף ובממון.

ואתם – ….. נסו גם אתם……..

נסו לאמר כל יום את התפילה, תפילה שאם נאמר אותה כולנו, נאמר אותה ונאמין בה, הרי שהכדור הזה,
עליו אנו חיים…. ייראה טוב יותר ויפה יותר…….
עולם של אור ואהבת האדם……

מתוך הספר " ממעוף הציפור " מיכה און.

והמהדרין, מוסיפים על כך פרק או שניים מספר התהלים
שכן כבר אמר וכתב הצדיק חיים בעל המעשים הטובים

כי – יש להקפיד לקרוא בהתמדה את מזמורי התהלים –
אם בשיטתיות ואם בעמקות – ותועלת רבה צומחת לו לקורא,
לו ולכל עם ישראל………

כי קריאת מזמורי תהלים

עד ליושב במרומים מגיעה……

המלצת השבוע – תהלים פרק טו'…..

מי הוא הראוי להיכנס אל ההיכל……